savills

Научна специалност Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство

Публикации, доклади и научно-приложна дейност, свързана с дисертацията

Участие в научни конференции: Фактори, определящи развитието на материалната база на средата за млади хора

Документи

Доклади

Докторантски семинар
14-ти и 15-ти юни 2016 година
Междинно представяне
28-ми ноември 2016 година

img_1799

В страницата посветена на междинното представяне от 28-ми ноември 2016 година ще откриете план-структура на разработката и работен вариант на урбанистичен концептуален модел на средата за млади хора

Учебно-методическа и педагогическа работа

Участие в практически упражнения и семинари със студенти по урбанизъм в модула Социална инфраструктура, летен семестър на учебната 2014 / 2015 година

Bsc_2kurs1

Рецензии на дипломни проекти

zashtiti

Подготовка и полагане на изпити

  1. Съвременни тенденции в урбанистичното развитие на селищата
  2. Урбанистични аспекти на социалната инфраструктура и средата за млади хора

Други

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА МЛАДЕЖКИ ПРОСТРАНСТВА 14-18 ЮНИ ГОДИНА