За тази образователна и научна степен могат да кандидатстват студентите със завършена магистърска степен. Архитектурният факултет обявява конкурси за докторанти в различни сфери, включително по урбанизъм. Избирайки между редовна и задочна форма на обучение, докторантите разработват своите научни трудове под ръководството на преподаватели от катедра Градоустройство.

Тема Идентичност и урбанистични проблеми на средата за млади хора