Sat_Map_Jan_07_OL

Сигнатура: GUDbEBU_M
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 2 (летен)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: гл.ас. д-р арх. Милена Ташева
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите с основните теории за глобализацията и нейното отражение върху урбанистичното развитие в света. Тя проследява промените в световните и глобални градове и тяхната роля в съвременната йерархия на градовете.

Globalization and Urban Development: The module introduces the key globalisation theories and its impact on the urban development. It examines the changes in the global and worlds cities and their role in the contemporary urban hierarchy.

Повече за модула: Модулът запознава студентите с основните теории за глобализацията и нейното отражение върху урбанистичното развитие в света. Разглеждат се промените в световните и глобални градове и се разработват курсови задачи за някой от тях, което позволява на студентите да се запознаят в дълбочина с конкретни предизвикателства на тези градове.


Дубай – сбъдната мечта или метафора на сгромолясващия се неолиберален глобален свят?