pojarevo-scale-model

Основи на урбанизма

Първата година въвежда студентите в областта на урбанизма, неговия исторически, социален и екологичен контекст, като им предоставя теоретичната подготовка за процесите на урбанистичното развитие

Основни модули