plovdiv-plan

plovdiv-top

Приложен урбанизъм

В последната година от бакалавърската програма студентите използват натрупаните теоретични и практически познания за самостоятелно взимане на решения и прилагат научените подходи за планиране на динамично променящата се среда, спазвайки етичните норми на професията

Летен семестър