pojarevo

Сигнатура: SSPbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 2 (летен, първи курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 0
Курсов проект: 60
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р арх. Йордан Търсанков
Форма на оценяване: Защита на проект

Анотация: Дисциплината синтезира придобитите знания и умения в различните дисциплини от програмата на първа учебна година, като ги извежда до формиране на стратегия на развитие на малко селище и до конкретно проектно решение. Създават се умения за творческа интерпретация на основните тенденции при формиране на политика и разработване на практически решения. Придобиват се познания относно основните тенденции в структурното развитие на малките населени места и отношение към интересите на различните групи участници в процесите на планиране, вземане на решения и проектиране.

Повече за модула: Това е един от първите проекти, по които работят студентите по урбанизъм. Познанията и уменията придобити през първата година, се използват за формиране на стратегия за развитие на малко селище и конкретно проектно предложение. Студентите разглеждат различни тенденции, сравняват проектни решения и навлизат в комплексния процес на планиране.

Small Settlement – Project:

The project work aims at synthesizing the knowledge and skills from different modules throughout the first year by transforming them into a strategy for small settlement development and a draft plan.

Learning outcomes:

  • Knowledge of the pattern of social, economic, physical, natural, geographic and environmental change of a small settlements and its impact on policy development.
  • Skills in identifying major problems and interpreting key trends in the process of forming policies and developing practical decisions.

pojarevo-scale-model

Пожарево, Божурище

План за регулация и застрояване: www.petkovstudio.com/pojarevo.pdf