Предварителни проекти на общи устройствени планове на общини

Март 2015 – Януари 2016 (10 месеца)


Главен експерт в дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“

  • Подготовка на доклади, отговори и становища по устройство на територията
  • Участие в одобряване на инвестиционни проекти от национално значение
  • Разглеждане и представяне пред работна група на общи устройствени планове на общини и изпълнение на съпътстващи дейности по тяхното финансиране

Постижения: Успешно изпълнение на бюджета на дирекцията за 2015 година в рамките на предварително изготвена прогноза

 

Трудов опит

 

Главен експерт
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

Стаж в МРРБ

Другите урбанисти за работата в МРРБ

 

Кратко интервю с Елеан Гагов по случай 10 години специалност Урбанизъм в България за реализацията на завършилите специалността:

1) Кой е последният / най-удовлетворяващият проект, по който си работил?

Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион (все още продължава).

2) Коя част от работата, свързана с урбанизма / планирането, те удовлетворява най-много и защо?

Комуникацията с много и най-различни хора, както и работата върху различните по вид и мащаб проекти. Важни са всички процеси на планиране и изпълнение на отделните видове задачи във всеки етап. Както при хората, така и в планирането за мен най-интересни са нюансите, така както са интересни всички цветове в една картина.

3) Защо има смисъл да практикуваш като урбанист?

Труден въпрос, който няма еднозначен отговор. Смисълът да практикуваш като урбанист е желанието да надграждаш наученото, да се усъвършенстваш, да показваш един нов начин на мислене.

e5808a0ef93bdb5bd18edb3c5fca1728

Презентация на Елеан Гагов

Финансово подпомагане изработването на задания и проекти на общи устройствени планове на общини през 2015 година