photo-sofia-council-of-ministers-header

practice-i

Сигнатура: PT1bCPU
ECTS: 2,0
Статут: Задължителен
Семестър: 2 (летен, първи курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 0
Упражнения / Семинарни занятия: 0
Практика: 60
Самостоятелна подготовка: 0
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р арх. Валери Иванов
Форма на оценяване: Зачот

Анотация: Учебната практика по специалността включва посещения в областни и общински административни служби, както и проучване на дейността на проектантски фирми и бюра. Целите на практиката са да развие практическото приложение на получените знания от предходните семестри, както и да позволи на студентите, развивайки комуникативни навици и умение за екипна работа, да съберат изходни материали за задачите си през следващия семестър.

Programme – Specific Practical Training – I: The planning practice includes visits to regional and local authority administration offices, as well as studying the planning practice of planning firms and agencies. The planning practice has its aim at raising the students’ practical skills on the basis of their knowledge obtained over previous semesters. and also to give the students an opportunity to collect information and study materials concerning their future tasks while developing their communicative skills and team work abilities.

 

След всеки курс, през лятната ваканция, студентите се срещат с практическата страна на урбанизма. Целта е да се запознаят с представители на различни институции – държавни, общински и частни и да придобият знания и опит, които трудно се преподават в лекционните зали.

Практиката след първи курс се провежда в рамките на две седмици. През първата студентите имат възможността да опознаят София – доц. д-р арх. Елена Димитрова и доц. д-р арх. Валери Иванов влизат в ролята на екскурзоводи като представят различните лица на столицата от градоустройствена гледна точка. През тази седмица паметниците на културата придобиват нов, професионален смисъл в съзнанието на студентите, а планината Витоша се превръща в предпочитано място за разходки на онези, които не са я посещавали дотогава.

Втората седмица е посветена на срещи с кметовете и главните архитекти на общините Елена, Велико Търново, Габрово и др. и на посещение на Боженци, Арбанаси и Етъра. Студентите, водени от доц. арх. Йордан Търсанков, се запознават с общите устройствени планове на общините и имат възможност да задават различни въпроси, касаещи работата на главния архитект. Архитектурно-историческите и етнографски комплекси разкриват на младите специалисти традициите в българския урбанизъм, а приятната атмосфера на лекциите превръщат практиката в интересно, полезно и мотивиращо преживяване за бъдещите професионалисти.

Другите урбанисти за учебната практика по специалността след 1-ви курс:

„Когато пристигнахме в Габрово, бяхме радушно посрещнати от главния архитект на общината – арх. Татяна Стойкова, която ни запозна както с любопитните факти и шегите за града, така и с неговия устройствен план, проектите и тенденциите за неговото развитие. Научихме много интересна и полезна информация относно историята, географските характеристики, населението и поминъка и функционалното разпределение на територията, а посещението на архитектурно-етнографски комплекс Етъра и архитектурно-исторически резерват Боженци ще оставят трайна следа в съзнанието ни.“

Юлия Иванова

Доклад от учебната практика

Стажове и друг трудов опит