Задача от модула

Въведение в градските изследвания

youtube   видео презентация

http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/ivanasen_Page_01-1200x1697.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/ivanasen_Page_02-1200x1697.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/ivanasen_Page_03-1200x1698.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/ivanasen_Page_04-1200x1697.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/ivanasen_Page_05-1200x1697.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/ivanasen_Page_06-1200x1697.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/ivanasen_Page_07-1200x1697.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/ivanasen_Page_08-1200x1697.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/ivanasen_Page_09-1200x1697.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/ivanasen_Page_10-1200x1697.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/ivanasen_Page_11.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/ivanasen_Page_12-1200x1697.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/ivanasen_Page_13-1200x1697.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/ivanasen_Page_14-1200x1697.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/ivanasen_Page_15-1200x1697.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/ivanasen_Page_16-1200x1697.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/ivanasen_Page_17-1200x1697.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/ivanasen_Page_18-1200x1697.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/ivanasen_Page_19-1200x1697.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/ivanasen_Page_20-1200x1697.jpg

 

Анализ на територията

 

Публикация

Сподели квартала: Модел за споделено развитие на жизнена среда в град София – улица “Цар Иван Асен II” и ж.к. “Яворов”