Идентичност и конфликт в публичните пространства на квартал Драгалевци

http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/esi_Page_1-1200x1697.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/esi_Page_2-1200x1697.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/esi_Page_3-1200x1697.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/esi_Page_4-1200x1697.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/esi_Page_5-1200x1697.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/esi_Page_6-1200x1697.png

 

Настоящото изследване е използвано при разработване на дипломната работа в специалност Урбанизъм