Real Estate Management Project

Urban Design, Urban Planning

Стратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в квартал 254 (улица Лавеле) по плана на Централна градска част – проект по модула Управление на земи и имоти (трети курс в специалност Урбанизъм) и представяне на други градоустройствени проучвания за територията на град София

 

София

 

Дипломна работа и свързаните с нея модули и проучвания за

Драгалевци

Публикации за София