Речник на урбанистични понятия

източник: coe.int

ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК ПО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ

Европейска конференция на министрите, отговарящи за устройството на територията (CEMAT), 14-та сесия, Лисабон, Португалия, 26-27 октомври 2006 година, издание на Съвета на Европа, септември 2009 година, превод от фр./англ.: М.Стефанова, НЦТР

Речникът е достъпен и от страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, раздел Регионално развитие, секция Добро управление, статия за Съвет на Европа: mrrb.government.bg

spatial-development-glossary

Вашият коментар