Bistrica Housing Policy Project

Bistrica Housing Policy Project

Бистрица – проект по модул Жилищна политика
Bojurishte

Bojurishte

Malina Residential Area Housing Project
Cultural Heritage in Plovdiv Town Centre Diploma Project

Cultural Heritage in Plovdiv Town Centre Diploma Project

Експониране на КИН на площад Централен в град Пловдив
Dragalevci Diploma Project

Dragalevci Diploma Project

Драгалевци–периферията като връзка на София с Витоша
Kostinbrod

Kostinbrod

Urban Development Project and Rural Planning Project
Ph.D.

Ph.D.

Докторска степен
Sociology and Urban Studies

Sociology and Urban Studies

Социология / Градски изследвания
Sofia

Sofia

Real Estate Management Project
Theory of Urban Planning

Theory of Urban Planning

Теория на урбанизма

Проекти

Трудов стаж

Образование и обучение

За мен

Магистър специалност Урбанизъм, Университет по архитектура, строителство и геодезия, град София, редовен докторант в катедра Градоустройство

Участие в конференции

Фактори, определящи развитието на материалната база на средата за млади хора – доклад в панел Съвременна градска среда на шестата научно-приложна конференция ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ – VI

Урбанистичен концептуален модел

Модел за устойчиво развитие, обновяване и обемно-пространствено планиране на средата за млади хора и интегрирането ѝ в градската тъкан и живота на публичните пространства

План за реализация на проекта

Насоки за създаване на справедлива система за субсидирано наемане

Свобода и регулация на градската икономика

Свобода и регулация в развитието на

Идентичност и конфликт в публичните пространства на квартал Драгалевци

Емпирично социологическо изследване (ЕСИ)

История на града

Анализ на промените превърнали българските селища в модерни Европейски градове и рецензия на книга по темата

Въведение в градските изследвания

Магистърска програма Градски изследвания

Основи на урбанизма

Първата година въвежда студентите в областта на урбанизма, неговия исторически, социален и екологичен контекст, като им предоставя теоретичната подготовка за процесите на урбанистичното развитие.

Процеси на урбанистично развитие

Разширяване на познанията за основните процеси, формиращи регионалните и урбанизираните структури, политическо, икономическо, социално и технологично развитие на съвременна Европа.

По-широк контекст на планирането

През третата година студентите задълбочават познанията си в областите управление, законодателство и администриране. Широкият спектър от избираеми модули позволява на студентите да се ориентират към привлекателна за тях сфери.

София – улица Лавеле

Управление на земи и имоти

Приложен урбанизъм

В последната година от бакалавърската програма студентите използват натрупаните теоретични и практически познания за самостоятелно взимане на решения и прилагат научените подходи за планиране на динамично променящата се среда, спазвайки етичните ...

Експониране на К.И.Н. на площад Централен в град Пловдив. Урбанистични аспекти

Албум на дипломната работа

Табла от защита на дипломна работа

3-ти юли 2009 година

Магистърска програма по урбанизъм

Надгражда част от модулите на бакалавърската програма чрез по-сложни теми и изисква повече самостоятелна подготовка. От друга страна в програмата навлизат нови икономически, технически, мениджърски и управленски модули, които подготвят младите ...

Драгалевци

Периферията като връзка на София с Витоша

Магистърска програма Градски изследвания

Магистърската програма по специалност Социология към Философския факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” въвежда студентите в практиките на изследване и планиране на модерния и на съвременния град, като се фокусира върху българския град днес …

Докторска степен

За тази образователна и научна степен могат да кандидатстват студентите със завършена магистърска степен. Архитектурният факултет обявява конкурси за докторанти в различни сфери, включително по урбанизъм.

Автобиография

Резюме и профили в мрежите за професионални контакти probook и job tiger

Галерии
Google Снимки