pokana

8-ми ноември – световен ден на урбанизма

Pokana

На 9-ти ноември 2015 година тържествено беше отбелязан световния ден на урбанизма. Професионалната общност от настоящи и бивши преподаватели в полето на урбанизма, съмишленици, колеги, докторанти и студенти споделиха празника с широк кръг от участници в градския процес – представители на държавни и общински институции, професионални и браншови организации, граждански сдружения и медии.

urban-day

Началото на празничния ден беше поставено с откриване на изложба в памет на проф. д-р арх. Александър Александров и обявяване на организирания от Съюза на урбанистите в България отворен курс “Urban Software”. Официалното честване беше открито от доц. д-р арх. В. Иванов, ръководител на катедра Градоустройство при Архитектурния факултет на УАСГ. Последователно бяха връчени поздравителни адреси и бяха направени изказвания по темите: “Програмата по урбанизъм – от идеята до реализацията” (проф. д-р арх. В. Троева), “Програмата по урбанизъм – чувствителност към българския процес” (доц. д-р арх. Е. Димитрова) и “Професионална реализация на българските урбанисти” (доц. д-р арх. М. Ташева-Петрова). Официалната част завърши с изказванията на магистър урбанист Галина Алексова (председател на Съюза на урбанистите в България) и магистър урбанист Здравко Петров относно възможностите и перспективите пред младите урбанисти.

програма на събитието

urban-day-exhibition

снимки

Събитието беше закрито с подготвена от Асоциацията на студентите по урбанизъм викторина с мотото Чаша вино с настроение и познания.

източник: uacg.bg

Вашият коментар