Задача от модула

Въведение в градските изследвания

youtube   видео презентация

http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд1-1.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд2-1.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд3-1.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд4-1.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд5-1.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд6-1.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд7-1.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд8-1.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд9-1.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд10-1.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд11-1.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд12-1.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд13-1.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд14-1.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд15.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд16.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд17.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд18.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд19.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд20.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд21.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд22.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд23.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд24.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд25.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд26.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд27.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд28.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд29.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд30.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд31.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд32.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд33.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд34.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд35.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд36.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд37.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд38.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд39.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд40.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд41.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд42.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд43.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд44.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд45.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд46.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд47.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд48.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд49.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд50.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд51.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд52.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд53.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд54.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд55.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд56.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд57.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд58.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд59.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд60.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд61.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд62.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд63.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд64.png

 

Разказ за маршрута