Март 2015 (1 месец): Урбанист във „ФЪРСТ ИСТЕЙТС“ ООД, град София


Октомври 2013 – Ноември 2013 (2 месеца): Специалист градоустройство в „ИМОТИ ДОВЕРИЕ“ ООД, град София


Юни 2013 – Август 2013 (3 месеца): Търговски сътрудник в „АССИСТ“ ЕООД, град София


Юли 2010: Стаж в дирекция „Устройство на територията“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), последван от работа в министерството


Юли 2008 – Август 2008: Стаж в дирекция „Устройствено планиране, общ устройствен план, архитектура и благоустройство и инвестиционно планиране“ на Община Пловдив, последван от работа в Столична община – район „Витоша“ и в дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Община Пловдив


Май 2006 – Октомври 2008 (2 години и 6 месеца): Проектант на свободна практика (към списък с проекти за консервация и реставрация)


Юли 2006 – Септември 2006 (2 месеца): Доброволец в социален център, Romford, London, UK, получени сертификати по програма Millennium Volunteers

ymcasunset


Септември 2005 – Април 2006 (7 месеца): Организатор строителство в „ТЕКТОС СТИЛ“ ЕООД, град Пловдив

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

 


Май 2005 – Август 2005 (4 месеца): Технически ръководител (стажант) в „Т.Н.Н. – 97“ ЕООД, град Пловдив

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

 


Юли 2001 – Септември 2001 (3 месеца): Брокер недвижими имоти (стажант) в КАВАС КОНСУЛТ, град София

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

cv

Благой Петков

урбанист
Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие
Обучение

Обучение Въведение в държавната служба, организирано от Института по публична администрация