Март 2015 (1 месец): Урбанист във “ФЪРСТ ИСТЕЙТС” ООД, град София


Октомври 2013 – Ноември 2013 (2 месеца): Специалист градоустройство в “ИМОТИ ДОВЕРИЕ” ООД, град София


Юни 2013 – Август 2013 (3 месеца): Търговски сътрудник в “АССИСТ” ЕООД, град София


Юли 2010: Стаж в дирекция “Устройство на територията” на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), последван от работа в министерството


Юли 2008 – Август 2008: Стаж в дирекция “Устройствено планиране, общ устройствен план, архитектура и благоустройство и инвестиционно планиране” на Община Пловдив, последван от работа в Столична община – район “Витоша” и в дирекция “Спорт и младежки дейности” на Община Пловдив


Май 2006 – Октомври 2008 (2 години и 6 месеца): Проектант на свободна практика (към списък с проекти за консервация и реставрация)


Юли 2006 – Септември 2006 (2 месеца): Доброволец в социален център, Romford, London, UK, получени сертификати по програма Millennium Volunteers

ymcasunset


Септември 2005 – Април 2006 (7 месеца): Организатор строителство в “ТЕКТОС СТИЛ” ЕООД, град Пловдив

 • Проектиране, строителство, управление на недвижими имоти
 • Изготвяне на анализи, финансови обосновки, количествено-стойностни сметки, оферти,договаряне, планиране и мениджмънт на строителството
 • Защита на изпълнените СМР
 • Планиране и контрол

Сертификат по програма V1, КНАУФ РАДИКА, Дебър, Македония и обучение за работа с AQUAPANEL


Май 2005 – Август 2005 (4 месеца): Технически ръководител (стажант) в “Т.Н.Н. – 97” ЕООД, град Пловдив

 • Организиране, ръководство и контрол по качеството (вкл. съответствие с проект) на цялостната работата на поверен строителен обект
 • Отлично познаване на нормативна уредба (вкл. кадастър и регулация) и разчитане на всички части и детайли от проектната документация (опит в откриване на несъответствия), технология и планиране
 • Подготовка на съответни документи – заявки за материали, различни акт-образец, заповедна книга, бетонов дневник, инструктаж
 • Отговорност за спазване на срокове, отчетност, разход на материали, работна сила и механизация

Юли 2001 – Септември 2001 (3 месеца): Брокер недвижими имоти (стажант) в КАВАС КОНСУЛТ, град София

 • Осъществени сделки
 • Познания за пазара, анализи, оферти, стратегия за работа с ключови клиенти
 • Изготвяне и публикуване на реклами

Практика в агенцията след курс за придобиване на квалификация в ДИКСИО КОНСУЛТ

cv

Благой Петков

урбанист
Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие
Обучение

Обучение Въведение в държавната служба, организирано от Института по публична администрация