В периода от 29-ти до 31-ви октомври 2014 година имах удоволствието да участвам в организираното от “Българска консултантска организация” ЕООД специализирано обучение за служителите на Министерство на инвестиционното проектиране (МИП) на тема

Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие

scan0001

bco-logo-150

Обучението е реализирано като част от проект за повишаване на професионализма и ефективността на служителите в министерството, финансиран по Оперативна Програма “Административен Капацитет” (ОПАК) и се проведе в Гранд хотел Велинград.

Дори и отстрани да изглежда, че с колегите сме били на тридневна СПА екскурзия, всъщност чак след обучението наистина разчупихме леда, заработихме заедно и успяхме като екип да завършим финансирането на общите устройствени планове успешно – с разплатени около 3,5 милиона лева към общините.

На мен най-много ми допадна темата за лидерството като част от развитието на екипа и ситуационните игри към тази тема, които ни помогнаха да затвърдим добитите знания.

 

Снимки от обучението


Тъй като в Министерство на инвестиционното проектиране (МИП) постъпих за първи път на държавна служба, през месец май 2014 година посетих курс Въведение в държавната служба и се запознах с принципите на доброто управление.

Добро управление

Вашият коментар