Урбанистични аспекти на социалната инфраструктура и средата за млади хора

Конспект

работен вариант

 1. Младежките дейности и средата за млади хора като част от социалната инфраструктура в селищните системи – урбанистични аспекти и основни принципи на планиране и изграждане
 2. Разположение на средата за млади хора в градската структура и взаимодействие с останалите функционални подсистеми и компоненти – значение за развитието на селищните системи
 3. Фактори, определящи развитието на материалната база на средата за млади хора
 4. Функционална структура на средата за млади хора и младежките дейности – пространствена организация, демократичност на достъпа, екология и устойчиво развитие
 5. Системи за пространствено планиране и развитие на публичните пространства – теоретични модели и нормативна база
 6. Участие на младежките организации и обществеността в устройственото планиране и формирането на стратегически пространствени политики
 7. Качествени измерения на младежките дейности и средата за млади хора – светът на “различното” поколение
 8. Идентичност на средата за млади хора и отношението ѝ към принципите на пространствено планиране
 9. Креативни индустрии, културен менидмънт и маркетингови стратегии, младежко предприемачество и градска мобилност
 10. Културно-историческото наследство като основа за развитие на средата за млади хора и ревитализацията на публичните пространства
 11. Програми за градско възстановяване и развитие – място на младежките дейности в интегрираното планиране
 12. Градско обновяване и качество на живот – пространствени измерения, приложение на информационните системи и технологии, градски иновации и концепция “Интелигентния град”

Използвана литература

 1. Практическо помагало за механизми за стимулиране на участието на младежи в обществения живот на местно ниво, София, октомври 2009 година, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и “Комтрейд Къмпани” ЕООД
 2. Национална програма за младежта (2016-2020) – проект, Министерство на младежта и спорта
 3. Национална стратегия за младежта (2012-2020), Министерство на младежта и спорта
 4. Гълъбов А. (2008) Качествени измерения на света на младите хора, Бъчварова, Р., Мирчев М., Различното поколение. Младежта на България на прага на Европа, София, УИ “Св. Климент Охридски”
 5. Иванов, В., доц. д-р арх. (2014) Социална инфраструктура, лекционен курс, специалност Урбанизъм, УАСГ
 6. Markusen, A. (2010) Creative Placemaking, Markusen Economic Research Services, Gadwa, A., Metris Arts Consulting, The Mayors’ Institute on City Design, a leadership initiative of the National Endowment for the Arts in partnership with the United States Conference of Mayors and American Architectural Foundation, източник: arts.gov
 7. Goldman, I. (2015) The Manzanita Gathering Place, Engaging Youth In Creative Place Making, ASLA COE PPN Presentation, източник: asla.org
 8. Horrigan, P. (2016) Creative Placemaking: Linking Arts, Culture, and Community Development, Research & Policy Brief Series, Cornell University, източник: cardi.cals.cornell.edu
 9. Berglund, U. (2008) Facilitating Influence on Town Planning by Children’s Maps in GIS, Department of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala, Sweden, източник: colorado.edu
 10. Borrup, T., Ph.D. (2016) Creative Placemaking: Arts and Culture as a Partner in Community Revitalization, Fundamentals of Arts Management, University of Massachusetts, източник: creativecommunitybuilders.com
 11. Markusen, А. (2010) Creative Placemaking: How to Do It Well, University of Minnesota, Anne Gadwa Nicodemus, Metris Arts Consulting, Community Development INVESTMENT REVIEW, източник: frbsf.org
 12. Davy, M. (2016) The Art of Placemaking, Placemaking Case Studies, източник: futurecity.co.uk, други публикации на компанията:
 13. Wright-Taylor, А., Rejuvenating Linwood Park through Placemaking, Newsome, E., Chitondo, M., Kienja, K., източник: geog.canterbury.ac.nz
 14. McEvoyLevy, S. (2012), Youth Spaces in Haunted Places: Placemaking for Peacebuilding in Theory and Practice, International Journal of Peace Studies, Vol. 17, No. 2 (Winter 2012), pp. 1-32, източник: gmu.edu
 15. Eckstein, W. (2014) The role of artists & the arts in creative placemaking, Symposium report, Goethe-Institut Washington, D.C., May 30-31, 2014, Baltimore, MD, източник: goethe.de
 16. Денева, Н. (2015) Система на градско планиране в Дания, Градът.bg
 17. Rios, H. (2003) Community-Driven Place Making, University of Washington, Rios, M., Pennsylvania State University, The Social Practice of Participatory Design in the Making of Union Point Park, Journal of Architectural Education, pp. 19-27, източник: harvard.edu
 18. Kathryn, F. (2006) The Potential of Youth Participation in Planning, Journal of Planning Literature, Vol. 20, No. 4 (May 2006), DOI: 10.1177/0885412205286016, Sage Publications, източник: journals.sagepub.com
 19. Kinloch, V. (2009), Literacy, Community, and Youth Acts of PlaceMaking, English Education, Vol. 41, No. 4, Critical Literacy Research with Urban Youth: Implications for Teaching and Teacher Education (July 2009), pp. 316-336, източник: jstor.org
 20. Lee, S. (2016) Setting the stage for community change: Creative placemaking outcomes study, Linett, P., Baltazar, N., Ph.D., Woronkowicz, J., Ph.D., Levitt white paper, източник: levitt.org
 21. Creative Placemaking: A New Approach to Culture and Regeneration, източник: london.gov.uk
 22. Blum-Ross, A. (2003) It Made Our Eyes Get Bigger: Youth Filmmaking and Place-Making in East London, Visual Anthropology Review, Vol. 29, Number 2, Fall 2013, източник: lse.ac.uk
 23. Baeker, G. (2013) Creative Placemaking, Millier, L., Heritage meets the creative industries, Municipal World, February 2013, pp. 9-10, източник: mdbinsight.com
 24. Gadwa Nicodemus, A. (2013) Fuzzy vibrancy: Creative placemaking as ascendant U.S. cultural policy, Cultural Trends, Taylor & Francis, източник: metrisarts.com
 25. Montgomery, D. (2014) Creative Youth Development Movement Takes Hold, National Guild for Community Arts Education, източник: nationalguild.org
 26. A Guide to Neighborhood Placemaking in Chicago, Project for Public Spaces, Metropolitan Planning Council, 2008, източник: placemakingchicago.com
 27. Kent, F. (2006) Give the suburbs a place to gather, Fried, B., Newsday, Sunday, January 8, други публикации на pps.org
 28. What is “Creative Placemaking”? – ROW Creative-Placemaking Handout, източник: reconnectingtoourwaterways.org
 29. Vazquez, L. (2012) Creative placemaking: Integrating community, cultural and economic development, white paper for leaders, researchers, instructors and practitioners to help build the field of creative placemaking, The National Consortium for Creative Placemaking, източник: togethernorthjersey.com
 30. Rogers, W., Creative Placemaking: Catalyzing Change Through Arts & Culture, The Trust for Public Land, източник: uli.org
 31. Using ICT for youth participation in the design of public space projects, бележки от конференция, 22-ри април 2015 година, Найроби, Кения, източник: unhabitat.org
 32. PLACEMAKING BY YOUTHS: CONNECTING THE URBAN DOTS, бележки от workshop, PAM CENTRE, JALAN TANDOK, BANGSAR
  5-ти септември 2016 година, източник: wcsckl.com
 33. Päll, A. (2016) Youth organisations contribution to citizenship education, López-Bech, L., Lisney, J., Gil, M., European Youth Forum, източник: youthforum.org
 34. Геел, Ян (2016) Градове за хората, превод от английски: Елка Виденова, Борис Делирадев, ИК Жанет 45
 35. Никифоров, Ив., проф. д.н. арх. (2016) Градоустройството в България през XX и XXI век в контекста на Европейското, Никифорова, М., д-р. арх., издателство Славена, ISBN: 9786191900657
 36. Развитие на велосипедната мрежа в град Пловдив
  • Анкетно проучване: survey.petkovstudio.com
  • Работен вариант на страница, посветена на споделеното ползване на велосипеди под наем и развитието на велосипедната мрежа в град Пловдив: map.petkovstudio.com
  • Публикация за събитие на тема Движението е здраве
 37. Буров, А., ас. урб. (2016) Модел за споделено развитие на жизнена среда в град София: улица “Цар Иван Асен II” и ж.к. “Яворов”, екип на СУБ, сдружение ИГРАД, сдружение Трансформатори и АСУБ
 38. Вранчева, С., доц. д-р арх. (2016) Модели за опазване, обновяване и оздравяване на исторически квартали при съвременното устойчиво развитие на София, Столична Община, Програма Европа 2016
 39. Bokova, I. (2016) UNESCO Global Report on Culture and Sustainable Urban Development, Foreword, unesco.org
 40. The State of European Cities 2016, Cities leading the way to a better future, European Union, United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)

Population concentrations in the world, 2015

UN-HABITAT

 1. URBANIZATION AND DEVELOPMENT: Emerging Futures
 2. Global Public Space Toolkit
 3. URBAN PLANNING AND DESIGN LABS: tools for integrated and participatory urban planning
 4. INTERNATIONAL GUIDELINES ON URBAN AND TERRITORIAL PLANNING: Towards a Compendium of Inspiring Practices
 5. IG UTP
 6. International Guidelines on Urban and Territorial Planning
 7. 21 Projects Compendium
 8. PLANNING SUSTAINABLE CITIES
 9. PLANNING AND DESIGN FOR SUSTAIN ABLE URBAN MOBILITY
 10. Urban and Territorial Planning
 11. A New Strategy of Sustainable Neighbourhood Planning – Five principles
 12. Analysis of city extensions
 13. County Engagement Framework for Kenya
 14. ECPI Discussion Paper
 15. E-Governance and urban policy design
 16. Final Urban Evaluation – LEDS Project
 17. Gender Responsive Urban Planning and Design
 18. Global Report Urban Health
 19. Guidelines for Urban Planning in Myanmar
 20. Integrating Climate Change into development Strategies
 21. NUP Guiding Framework
 22. Planning Sustainable Cities UN-HABITAT Practices and Perspectives
 23. Planning Urban Settlements in South Sudan
 24. Proceeding of UPCL
 25. Right to Develop
 26. SDF JOHANNESBURG
 27. Sustainable Urbanization in the Paris Agreement
 28. UNEP and UN-Habitat Greener Cities Partnership
 29. UN-Habitat Support to Sustainable Urban Development in Kenya
 30. Urban accessibility for more egalitarian cities


youtube
  PAPER CITY: An Urban Story

3rd ISUFITALY International Congress – LEARNING FROM ROME: HISTORICAL CITIES AND CONTEMPORARY DESIGN

Faculty of Architecture, Piazza Borghese 9, Rome, ITALY

February 23, 2017 – February 24, 2017

rome2015.isufitaly.com

    

The results of research in urban morphology describe historic cities as urban organisms whose survival, transformation and management needs design-based complex actions to be investigated by analytical tools integrating different knowledge.

Architecture, History, Geography are speculative discipline and provide useful tools to properly direct architectural projects, whether they are conceived or not in continuity with the urban and architectural language of the traditional existing context.

Preserve and renovate the historic cities and the historical urban tissues should be a new focus of urban policies and of those entrepreneurs and conservation professionals which have identified the abandonment of these urban realities as the emerging political and economic dynamics.

The scope of the conference is to collect studies, research, design and methodological reflections on contemporary architecture, urban contexts and historical building, directing the outcome to the definition of operational tools useful for a aware and contemporary design.

In recent years the reuse, the recovery, the architectural transformation of urban fabric are among the most practiced topic of the international architectural culture based both on open interpretations or limited to the aspect of conservation.

The conference will be an opportunity to discuss on contemporary design in the historic city, on tools and research methods to be applied to these architectural dynamic realities, and on operational tools used for designing such meaningful anthropological spaces.

 

Rome 2015

List

City as organism

Vol. 2

Project Porto 2013
International Seminar

A comparative study of urban form

Urbanform and design is an online journal dedicated to architectural and urban design. It is an utility open to scholar and architects involved on the project, summary of the process connected to the urban morphology of the city and the region.

The magazine is biannual, june – december.

urbanform.it

    

Други литературни източници

Living Systems

Birkhäuser

http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_1-1200x1173.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_2-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_3-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_4-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_5-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_6-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_7-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_8-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_9-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_10-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_11-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_12-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_13-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_14-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_15-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_16-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_17-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_18-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_19-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_20-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_21-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_22-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_23-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_24-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_25-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_26-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_27-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_28-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_29-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_30-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_31-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_32-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_33-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_34-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_35-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_36-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_37-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_38-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_39-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_40-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_41-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_42-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_43-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_44-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_45-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_46-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_47-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_48-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_49-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_50-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_51-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_52-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_53-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_54-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_55-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_56-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_57-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_58-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_59-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_60-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_61-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_62-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_63-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_64-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_65-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_66-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_67-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_68-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_69-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_70-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_71-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_72-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_73-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_74-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_75-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_76-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_77-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_78-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_79-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_80-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_81-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_82-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_83-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_84-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_85-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_86-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_87-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_88-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_89-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_90-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_91-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_92-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_93-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_94-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_95-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_96-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_97-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_98-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_99-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_100-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_101-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_102-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_103-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_104-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_105-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_106-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_107-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_108-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_109-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_110-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_111-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_112-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_113-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_114-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_115-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_116-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_117-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_118-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_119-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_120-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_121-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_122-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_123-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_124-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_125-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_126-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_127-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_128-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_129-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_130-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_131-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_132-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_133-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_134-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_135-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_136-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_137-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_138-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_139-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_140-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_141-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_142-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_143-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_144-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_145-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_146-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_147-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_148-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_149-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_150-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_151-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_152-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_153-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_154-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_155-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_156-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_157-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_158-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_159-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_160-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_161-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_162-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_163-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_164-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_165-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_166-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_167-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_168-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_169-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_170-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_171-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_172-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_173-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_174-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_175-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_176-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_177-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_178-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_179-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_180-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_181-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_182-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_183-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_184-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_185-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_186-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_187-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_188-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_189-1200x1095.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/page_190-1200x1095.jpg

 

JTP Approach

 

Urban Practice

http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_1-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_2-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_3-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_4-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_5-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_6-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_7-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_8-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_9-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_10-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_11-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_12-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_13-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_14-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_15-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_16-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_17-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_18-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_19-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_20-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_21-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_22-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_23-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_24-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_25-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_26-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_27-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_28-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_29-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_30-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_31-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_32-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_33-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_34-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_35-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_36-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_37-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_38-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_39-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_40-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_41-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_42-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_43-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_44-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_45-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_46-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_47-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_48-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_49-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_50-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_51-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_52-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_53-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_54-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_55-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_56-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_57-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_58-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_59-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_60-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_61-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_62-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_63-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_64-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_65-1200x1200.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/04/page_66-1200x1200.jpg

 

 

CITIES – The Magazine

citiesthemagazine.com

wasted open source report 2015

book of quotes picnic festival 2012

industrial renewal issuu / autumn 2009

 

Urban Future Initiatives