На 14-ти и 15-ти юни 2016 година се проведе ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР на катедра Градоустройство към Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

gallery_12

Програма на семинара (график на представяне)


Докторантите в катедрата представиха кратко изложение на своите доклади, включващо:

 • цел, задачи и очаквани резултати на дисертационни труд;
 • общата структура на дисертационни труд;
 • представяне части (поне една) от изследването – методика, изпълнени задачи и постигнати резултати;
 • срещнати предизвикателства по време на работата.

Катедра Градоустройство е заявила намерение да издаде в сборник пoказаните материали. Всяко представяне беше последвано от дискусия, в която докторантите получиха обратна връзка за напредъка на своята работа.

Подробните доклади включват:

информация за дисертационния труд:

 1. Структура на дисертационния труд;
 2. Цел, задачи, методология и очаквани резултати;
 3. Степен на развитие на обособените етапи в труда и постигнати резултати;

и съпътстващите ги ангажименти към университета:

 • копие от индивидиалния план;
 • положени изпити и постигнати резултати;
 • публикации;
 • участие в конференции, семинари и други събития: представяне, постигнати резултати и научени уроци;
 • участие в семинарни занятия, част от учебния процес на катедрата;
 • написани рецензии;
 • опит от докторантски обмен.

Моят доклад можете да откриете на страницата, на която представям напредъка по разработката на тема Идентичност и урбанистични проблеми на средата за млади хора (кратък адрес: youth.petkovstudio.com).

Междинно представяне на тема Идентичност и урбанистични проблеми на средата за млади хора – докторат по научна специалност Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство в катедра Градоустройство при Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), град София – interm.petkovstudio.com
Среда за млади хора
Междинно представяне

Вашият коментар