Съюз на урбанистите в България търси доброволци за проекта

Сподели квартала: Модел за споделено развитие на жизнена среда в град София – улица “Цар Иван Асен II” и ж.к. “Яворов”

проектът в развитие

kvartala_logo2-1

sreshta_31uni

Местоположение и контактна територия

Теренни проучвания

location

2. location

Изложба в Квартала

Снимки от изложбата

tabl%d0%be_1

tabl%d0%be_2

tabl%d0%be_3

tabl%d0%be_4

tabl%d0%be_5

tabl%d0%be_6

tabl%d0%be_7

tabl%d0%be_8

Финален доклад

Албум на проекта

http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_1-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_2-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_3-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_4-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_5-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_6-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_7-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_8-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_9-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_10-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_11-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_12-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_13-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_14-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_15-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_16-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_17-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_18-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_19-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_20-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_21-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_22-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_23-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_24-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_25-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_26-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_27-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_28-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_29-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_30-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_31-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_32-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_33-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_34-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_35-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_36-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_37-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_38-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_39-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_40-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_41-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_42-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_43-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_44-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_45-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_46-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_47-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_48-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_49-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_50-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_51-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_52-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_53-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_54-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_55-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_56-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_57-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_58-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_59-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_60-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_61-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_62-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_63-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_64-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_65-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_66-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_67-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_68-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_69-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_70-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_71-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_72-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_73-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_74-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_75-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_76-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_77-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_78-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_79-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_80-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_81-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_82-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_83-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_84-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_85-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_86-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_87-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_88-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_89-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_90-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_91-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_92-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_93-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_94-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_95-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_96-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_97-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_98-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_99-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_100-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_101-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_102-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_103-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_104-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_104a-1200x846.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/11/page_105-1200x846.jpg

 


Вашият коментар