http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_1-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_2-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_3-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_4-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_5-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_6-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_7-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_8-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_9-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_10-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_11-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_12-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_13-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_14-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_15-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_16-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_17-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_18-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_19-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_20-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_21-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_22-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_23-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_24-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_25-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_26-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_27-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_28-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_29-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_30-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_31-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_32-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_33-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_34-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_35-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_36-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_37-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_38-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_39-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_40-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_41-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_42-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_43-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_44-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_45-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_46-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_47-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_48-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_49-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_50-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_51-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_52-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_53-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_54-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_55-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_56-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_57-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_58-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_59-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_60-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_61-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_62-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_63-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_64-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_65-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_66-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_67-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_68-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_69-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_70-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_71-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_72-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_73-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_74-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_75-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_76-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_77-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_78-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_79-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_80-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_81-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_82-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_83-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_84-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_85-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_86-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_87-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_88-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_89-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_90-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_91-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_92-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_93-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_94-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_95-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_96-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_97-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_98-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_99-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_100-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_101-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_102-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_103-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_104-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_105-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2014/04/page_106-1200x848.jpg

 

Съдържание

 1. Въведение
  1. Актуалност на проблема
  2. Предмет
  3. Цел
  4. Задачи
  5. Методи
   • Класически методи: анализ и синтез
   • Количествени методи
   • Качествени методи: наблюдение, интервю, групова дискусия и други
  6. Основни понятия
 2. Теоретична постановка
  1. Материална база на средата за млади хора
  2. Определящи фактори
  3. Значение на средата за млади хора за развитието на селищните структури
  4. Материална среда и планиране
 3. Примери от българската и чуждестранна практика
  • Обобщение на разгледаните примери
  • Анализ на младежките дейности
  • Изводи
 4. Урбанистичен концептуален модел
  1. Идентичност на средата за млади хора
  2. Разположение в градската структура
  3. Влияние на средата за млади хора
  4. Взаимодействие с останалите функционални подсистеми и компоненти на средата
 5. Приложение на концептуалния модел в град Пловдив
  • Урбанистичен контекст
  • Младежки дейности и средата за млади хора
  • Предизвикателствата пред развитието на публичните пространства в град Пловдив и приложение на концептуалния модел
 6. Заключение
 7. Литература

Част II. Примери от българската и чуждестранна практика

Бележки по урбанистичния концептуален модел (4)

Принципи на планиране

Урбанистичен концептуален модел

1. Идентичност на средата за млади хора


2. Разположение в градската структура


3. Влияние на средата за млади хора


4. Взаимодействие с останалите функционални подсистеми и компоненти на средата

Младежки дейности и средата за млади хора в град Пловдив (5)

Експониране на К.И.Н. на площад Централен в град Пловдив. Урбанистични аспекти – дипломна работа удостоена с награда на Националния клуб на урбанистите при Съюза на архитектите в България (САБ), специалност Урбанизъм, катедра Градоустройство при Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), град София – kin.petkovstudio.com
Повече за Пловдив и площад Централен
Дипломна работа
Концепция за пространствено развитие на Община Пловдив – ключов документ по Закона за регионално развитие и основа за устойчивото и интегрирано бъдеще на града и за изменение на действащия общ устройствен план – kpro.petkovstudio.bg
Концепция за пространствено развитие
Община Пловдив

Примери от българската и чуждестранна практика (част втора)

 

Финансиране на общи устройствени планове на общини
МИП и МРРБ

1. Chelsea Creek & Fulham Gasworks

 

2. Fulham Reach

 

8. London Dock