На 14-ти и 15-ти май 2015 година се осъществи шестата научно-приложна конференция

ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ – VI

организирана катедра Градоустройство към Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия

Имах удоволствието да представя темата Фактори, определящи развитието на материалната база на средата за млади хора в панела Съвременна градска среда

Вашият коментар