Вие имате ключова роля като специалисти. Призвани сте да отговорите на предизвикателството с компетентност, професионализъм и високи етични стандарти. Вече 10 години вие, младите български урбанисти, създавате проекти, които заслужават внимание и предизвикват неподправен интерес. Те са неподвластни на конюнктурата и показват алтернативни модели за развитието на съвременния град.

Lilyana-Pavlova

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството

Поздравителен адрес по случай 10 годишнината на специалността Урбанизъм

“Районите, урбанистичните центрове и градовете, където е концентрирана активна социално-икономическа дейност са двигателите на европейската икономика. В тях е съсредоточено две трети от населението на Европейския съюз. Но това са и местата, където безработицата и бедността, климатичните и демографските промени са най-тежки.

Решаването на проблемите изисква прилагане на интегриран подход при планиране и управление на урбанистичните процеси на местно, регионално и международно равнище. За да отговори на тези предизвикателства, през 2002 година, Университетът по архитектура, строителство и геодезия създава специалност Урбанизъм.

Постигането на успешно и устойчиво развитие на градовете и регионите изисква комплекс от мерки за градско обновяване, икономически растеж, социално приобщаване и опазване на околната среда. В този сложен процес Вие имате ключова роля като специалисти. Призвани сте да отговорите на предизвикателството с компетентност, професионализъм и високи етични стандарти.

Вече 10 години, Вие, младите български урбанисти, създавате проекти, които заслужават внимание и предизвикват неподправен интерес. Те са неподвластни на конюнктурата и показват алтернативни модели за развитието на съвременния град.

Разчитаме, че Вие ще бъдете наш партньор в усилията ни за превръщането на региона в привлекателно и сигурно място за живот, както сега, така и през следващия програмен период 2014 – 2020 година.

На добър час и успех!”

Вашият коментар