Градоустройството в България през XX и XXI век в контекста на Европейското

Автори: проф. д.н. арх. Иван Никифоров и д-р. арх. Мила Никифорова

2006 година, издателство Славена

ISBN: 9786191900657

Представяне на книгата в Съюза на архитектите в България (САБ)

  • София, 12-ти януари 2017 година от 18:00 часа в Централен дом на САБ, улица „Кракра“ № 11
  • Варна, 16-ти януари 2017 година от 18:00 часа в Дом на САБ, площад „Мусала“ № 10

Анотация:

Авторите на книгата представят факти и събития от предходната и най-близка история на градоустройството в България и дават отговори за мястото му в европейското професионално пространство.

  • Представят убедително историята и настоящото състояние на селищата у нас, тяхното нарастване и намаляване, пространствената структура и архитектурно-художествения им образ като резултат от въздействието на много фактори, сред които са и талантът, и професионализмът на българските архитекти градостроители.
  • Анализират взаимните влияния между градоустройството у нас и в другите европейски страни, източни и западни, и периодите, през които тези връзки се реализират в права и обратна посока.
  • Защитават функцията на градоустройството като значимо социално изкуство, което в по-голяма степен, в сравнение с другите видове изкуства, определя художествената атмосфера на градската среда.

Това изкуство въздейства на гражданите не епизодично, от време на време, а непрекъснато и постоянно, като влияе на тяхното настроение, самочувствие, знание, вкус и навици. Градостроителят е едновременно архитект, скулптор и художник, защото извайва градските обеми и пространства и ги насища с информационен и емоционален заряд.

Вашият коментар