10 години специалност Урбанизъм в България

10-years-urban-planning-in-bulgaria

10-years-poster

Изминаха 10 години, откакто специалността Урбанизъм обогатява палитрата от професионални направления, в които се обучават студентите в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Този времеви отрязък е както кратък, така и достатъчно дълъг. Кратък, за да успее една специалност да се наложи и да усъвършенства напълно учебния си план и дълъг, за да има достатъчна база, върху която да се правят нужните равносметки за това какво е постигнато, какво трябва и може да се измени и кои са нещата, чиято промяна не е необходима.

Един от най-честите дебати около специалността, водени от различни професионални гилдии, е свързан с това дали урбанизмът е самостоятелна професия като архитектурата и инженерните специалности или е сбор от много специалности, събрани поради различни причини. Отделните професии са неравномерно застъпени в урбанистичната дейност и, с малки изключения, тези тенденции се повтарят в отделните страни по света. Оптималното съотношение между проектантските, икономическите и социологическите познания на урбанистите е все още обект на дискусии.

banner_8_final

В продължение на много години урбанизмът се схваща или като продължение на архитектурната дейност, или като привилегирована област за географи, икономисти и историци, или дори като основна дейност за социолози, политолози и специалисти, занимаващи се с администрация.

Да, урбанистичната дейност е мултидисциплинарна и това е безспорно, но също така неоспорим е и фактът, че урбанизмът не е продължение или допълнение към някое направление, а напротив – това е автономна професия, имаща своето самостоятелно поле за изява и съществена значимост в изграждането на облика на заобикалящата ни среда. Урбанизмът не поставя под въпрос инструменталните и технически средства или абстрактните ценности. Той не е етика, още по-малко техника. Урбанизмът е практика, при която средства, цели, факти и ценности са едно неразривно цяло. Когато избира своята урбанистична политика, обществото определя себе си, избира формата на съществуването си и начина си на живот.

http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_1-715x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_2-715x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_3-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_4-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_5-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_6-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_7-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_8-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_9-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_10-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_11-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_12-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_13-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_14-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_15-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_16-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_17-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_18-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_19-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_20-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_21-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_22-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_23-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_24-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_25-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_26-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_27-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_28-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_29-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_30-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_31-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_32-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_33-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_34-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_35-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_36-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_37-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_38-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_39-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_40-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_41-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_42-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_43-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_44-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_45-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_46-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_47-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_48-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_49-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_50-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_51-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_52-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_53-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_54-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_55-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_56-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_57-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_58-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_59-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_60-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_61-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_62-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_63-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_64-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_65-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_66-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_67-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_68-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_69-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_70-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_71-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_72-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_73-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_74-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_75-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_76-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_77-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_78-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_79-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_80-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_81-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_82-717x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_2-715x1024.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_83-715x1024.jpg

 

Adobe Photoshop PDFИванова, М. и др., 10 години специалност Урбанизъм в България, Асоциация на студентите по урбанизъм в България, София, 2012

Целта на изданието е да покаже специалността през погледа на студентите, професионалната реализация – чрез дипломиралите се студенти и не на последно място възможностите, които предоставя специалността, както за индивидуална, така и за групова изява на студентите, в лицето на различните програми и проекти.

Книгата беше официално представена на 8-ми ноември от 18:00 часа в залата на катедра Градоустройство (Университет по архитектура, строителство и геодезия, корпус А, зала 316), като част от програмата по случай случай световния ден на урбанизма и честването на годишнината на специалността.

източник: asub.info

Вашият коментар