Удостоверение № 73898 от 14-ти май 2014 година на Института по публична администрация за успешно завършен курс

Въведение в държавната служба

scan0002

Материали от курса:

Въведение в държавната служба е обучение за служебно развитие и е  задължително за постъпилите за първи път на държавна служба. Курсът се проведе от 12-ти до 14-ти май 2014 година в Резиденция Бояна. Имах удоволствието да участвам в обучението, като служител на Министерство на инвестиционното проектиране (МИП).

scan0004

scan0003

Публикации на Института по публична администрация:

Практическа инструкция за създаване и оформяне на документите в публичната администрация (корица)

Практическа инструкция за създаване и оформяне на документите в публичната администрация


Каталог програми за обучение 2014 (корица)

Каталог програми за обучение 2014


Въведение в държавната служба (корица)

Съдържание на Въведение в държавната служба


Каталог програми за обучение 2015 (корица)

Каталог програми за обучение 2015


Въведение в държавната служба ЗО-1 (корица)

Съдържание на Въведение в държавната служба ЗО-1


Каталог програми за обучение 2016 (корица)

Каталог програми за обучение 2016

logo_24


Трите най-полезни за мен публикации на Института по публична администрация:

Прилагане на финансов инженеринг при публично-частните проекти (корица)

Възможности и подходи за развитието на публично-частното партньорство (корица)

  1. Прилагане на финансов инженеринг при публично-частните проекти
  2. Европейски практики в доброто управление и административната дейност
  3. В търсене на високи постижения в мениджмънта на местно ниво

Европейски практики в доброто управление и административната дейност (корица)

В търсене на високи постижения в мениджмънта на местно ниво (корица)

Вашият коментар