ФОРУМ ГРАДЪТ се организира от ГРАДЪТ Медиа Груп за шеста поредна година. Целта му е да даде публичност на визията на градските лидери за приоритетите при реализиране на потенциала на градовете и да предостави платформа на бизнеса за популяризиране на постиженията и иновациите в областта на управлението, планирането и реализирането на ключовите градски системи.

thecityforum.bg и още по темата от gradat.bg


към всички снимки от албума

ПРОГРАМА ФОРУМ ГРАДЪТ 2017 – БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ
26-ти октомври, София Ивент Център

9.00 – 9.15 Откриване
арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община

9.15 – 10.30
Панел 1. София – град за хората: смяна на модела

Промени в закона за устройство и застрояване на Столична община.
– Постигане на баланс в развитието на компактния град и околоградския район
– Балансирано развитие на урбанизираната и природната среда
– Формиране на нови зони за развитие
– Регенерации на градски зони – предизвикателства
– ГИС технологии за интелигентно планиране и устойчиво управление на града

Поканени участници:
арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община
Иван Велков, заместник-председател на Столичен общински съвет
арх. Любо Георгиев, изпълнителен директор ОП “Софпроект-ОГП” и ръководител екип “Визия за София”
инж. Цветомир Жеков, кмет на район “Изгрев”
инж. Теодор Петков, кмет на район “Витоша”
Евгения Караджова, управител на “Есри България”
Модератор:  урб. Нурхан Реджеб

10.30 – 10.40 Кафе пауза

10.40 – 11.20
Панел 2. Перспективи за развитие на българските градове в настоящия програмен период.

Финансови инструменти за градски проекти 2014-2020 – добри практики.

Поканени участници:
Деница Николова, заместник министър МРРБ, ръководител на ОП  “Региони в растеж 2014-2020”
Веселка Иванова, ръководител екип, НСОРБ
Светослава Георгиева, изпълнителен директор, “Фонд мениджъра на финансовите инструменти в България”
Надя Данкинова,  изпълнителен директор, “Фонд за устойчиво градско развитие”
Модератор: Николай Тодоров, отговорен редактор, “Сгради и архитектура”, Градът Медиа Груп

11.20 – 12.20
Панел 3. Транспорт и мобилност. Транспортно-комуникационни предизвикателства и решения. Интелигентни решения  за градска мобилност и инфраструктура. Зарядна инфраструктура. Актуални промени в нормативната уредба.

Поканени участници:
Евгени Крусев, заместник-кмет по направление “Транспорт и транспортни комуникации”, Община София
Христиан Петров, изпълнителен директор, “Център за градска мобилност” ЕАД, София
Проф. д-р инж. Михаил Цанков, управител, Иркон
Ивелина Стратева, директор на дирекция “Икономика и стопански дейности”, Община Бургас
Арх. Ани Маркова, криейтив мениджър, Иво Петров Архитекти
Васил Такев, главен мениджър продажби LP&DM, ABB
Модератор: Тодор Тодоров, старши експерт, “Трансконсулт-22” ООД

12.20 – 13.20 Обяд

13.20 – 14.30
Панел 4. Развитие на Третия метродиаметър на Столичното метро.

Поканени участници:
проф. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на “Метрополитен” ЕАД
инж. Владислав Петров, ръководител обект на МС 18 “Трейс груп холд” AД
инж. Стефан Чонков, проектов ръководител,  “Джи Пи Груп” АД
инж. Климент Иванов, началник на група строителни обекти в “Станилов” ЕООД
инж. Светослав Пехливанов, ръководител “Строителство”, “Геострой” АД
арх. Фарид Пактиавал, “Пактиавал Архитекти”
Модератор: Милена Василева, Градът Медиа Груп

“Форум ГРАДЪТ 2017” – Инж. Теодор Петков, кмет на “Витоша”:
Застрояването с къщи с много зеленина е най-подходящо за района

“Форум ГРАДЪТ 2017”: “Как искаме да изглежда София?
С тук-там високи сгради като Астана или като съвременен европейски град”

промените в Закона за устройство и застрояване на Столична община

доклад “София – град за хората”, Jan Gehl и още по темета от blog.petkovstudio.com

Вашият коментар