old-bath

Схеми към проучване и зони за КРР намеса


http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/old-bath_Page_01-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/old-bath_Page_02-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/old-bath_Page_03-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/old-bath_Page_04-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/old-bath_Page_05-1200x844.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/old-bath_Page_06-1200x848.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/old-bath_Page_07-1200x844.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/old-bath_Page_08-1200x852.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/old-bath_Page_09-1200x844.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/old-bath_Page_10-1200x852.jpg

 

@SlideShare


назад към списък с проекти за консервация и реставрация