На 21-ви март 2016 година имах удоволствието да участвам в кръгла маса на тема Визия за младежта – да гледаме в една посока, на която Елизабет Хауг от изследователския институт “Агдер Рисърч” представи добрите практики на Норвегия от включването на младите хора в разработването на стратегии за развитие и младежки политики.

Elisabeth Hauge

Elisabeth Hauge

Pinheiro, R., and Hauge, E. (2014). Global scripts and local translations: The case of cultural and creative industries (CCIs) in Norway. City, Culture and Society

Официален гост на събитието бе и господин Георги Титюков, заместник-кмет “Спорт, младежки дейности и социална политика” на Община Пловдив.

Кръглата маса е четвърта подред и се реализира в рамките на проект “Изграждане на Младежки център в град Пловдив”. Нейните цели са подобряване на комуникацията между младежките организации и местната власт, изграждане на основи за качествен диалог между двете страни и даване на възможност за включване на младите хора в процесите на взимане на решения, обвързани с планирането на младежките политики на местно ниво.

Вашият коментар