назад към трудов опит

Март 2015 (1 месец)


Урбанист

  • Подробни устройствени планове и проучвания

Брошура на компанията

Основните ми задължения бяха свързани и с издирването на инвестиционни имоти за развитието на нови проекти на компанията. Ето един пример за представяне пред ръководството на предложение за участие в търг с тайно наддаване:

5_Budapeshta_Street

Апартамент на улица “Будапеща” № 5

Една от задачите ми беше да потърся и представя подходящи имоти за международна инвестиционна компания, която желае да изгради първите изцяло пасивни (енергийно ефективни) многофамилни жилищни сгради. Предизвикателствата бяха много: никакъв компромис относно местоположението, изградена техническа инфраструктура, за предпочитане в благоустроена и озеленена среда и не на последно място – с добра гледка към Витоша. Ще се радвам да отделите време и да разгледате моята презентация.

http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд1-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд2-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд3-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд4-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд5-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд6-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд7-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд8-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд9-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд10-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд11-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд12-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд13-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд14-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд15-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд16-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд17-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд18-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд19-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд20-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд21-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд22-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд23-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд24-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд25-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд26-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд27-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд28-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд29-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд30-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд31-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд32-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд33-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд34-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд35-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд36-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд37-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд38-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд39-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд40-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд41-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд42-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд43-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд44-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд45-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд46-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд47-1024x724.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд48-1024x724.png