18мар./14

Think Global – Act Local

SISiety: Мисли глобално – действай локално Екипи от по четирима души развиха интересни модели как хората лесно и бързо да споделят приключенията си на път, когато отиват на гости на баба, да разгледатПовече информация

10 years Urban Planning in Bulgaria

10 години специалност Урбанизъм в България

10-years-urban-planning-in-bulgaria

10-years-poster

Изминаха 10 години, откакто специалността Урбанизъм обогатява палитрата от професионални направления, в които се обучават студентите в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Този времеви отрязък е както кратък, така и достатъчно дълъг. Кратък, за да успее една специалност да се наложи и да усъвършенства напълно учебния си план и дълъг, за да има достатъчна база, върху която да се правят нужните равносметки за това какво е постигнато, какво трябва и може да се измени и кои са нещата, чиято промяна не е необходима.

Има още

Вие имате ключова роля като специалисти. Призвани сте да отговорите на предизвикателството с компетентност, професионализъм и високи етични стандарти. Вече 10 години вие, младите български урбанисти, създавате проекти, които заслужават внимание и предизвикват неподправен интерес. Те са неподвластни на конюнктурата и показват алтернативни модели за развитието на съвременния град.

Lilyana-Pavlova

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството

Поздравителен адрес по случай 10 годишнината на специалността Урбанизъм

“Районите, урбанистичните центрове и градовете, където е концентрирана активна социално-икономическа дейност са двигателите на европейската икономика. В тях е съсредоточено две трети от населението на Европейския съюз. Но това са и местата, където безработицата и бедността, климатичните и демографските промени са най-тежки.

Решаването на проблемите изисква прилагане на интегриран подход при планиране и управление на урбанистичните процеси на местно, регионално и международно равнище. За да отговори на тези предизвикателства, през 2002 година, Университетът по архитектура, строителство и геодезия създава специалност Урбанизъм.

Постигането на успешно и устойчиво развитие на градовете и регионите изисква комплекс от мерки за градско обновяване, икономически растеж, социално приобщаване и опазване на околната среда. В този сложен процес Вие имате ключова роля като специалисти. Призвани сте да отговорите на предизвикателството с компетентност, професионализъм и високи етични стандарти.

Вече 10 години, Вие, младите български урбанисти, създавате проекти, които заслужават внимание и предизвикват неподправен интерес. Те са неподвластни на конюнктурата и показват алтернативни модели за развитието на съвременния град.

Разчитаме, че Вие ще бъдете наш партньор в усилията ни за превръщането на региона в привлекателно и сигурно място за живот, както сега, така и през следващия програмен период 2014 – 2020 година.

На добър час и успех!”

25юни/11

Sofia 2020

Стратегия за обществените пространства на София – създаване на места (PLACEMAKING) – пространство НДК  

Spatial Planning 2

ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ (2)

gallery_327

Първият ден от конференцията

gallery_405

Програма, доклади и презентации

gallery_328

Работна атмосфера в зала 2 на Централния дом на архитекта

Let’s Make City

programme_12.11.2010

Town_plannig_day

poster_mail

town-plannig-day

РАБОТИЛНИЦА: ДА СИ НАПРАВИМ ГРАД

по случай световния ден на урбанизма 8-ми ноември

повече за събитието: asub.info


Програма на конференция на тема Градоустройството – проблеми и перспективи

Spatial Development Glossary

Речник на урбанистични понятия

източник: coe.int

ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК ПО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ

Европейска конференция на министрите, отговарящи за устройството на територията (CEMAT), 14-та сесия, Лисабон, Португалия, 26-27 октомври 2006 година, издание на Съвета на Европа, септември 2009 година, превод от фр./англ.: М.Стефанова, НЦТР

Има още