Движението е здраве

Днес 30-ти ноември 2016 година от 14:00 часа в сградата на Младежки център Пловдив се проведе събитие на тема “Движението е здраве”, съвместно със служители от Пътна полиция, които направиха презентация за безопасност на движението. Участие взеха доброволци от НАРД, ученици от 10а клас – ПГ по машиностроене и ученици от СОУ “Васил Левски”. Младежки център Пловдив предоставя 10 велосипеда, които да бъдат използвани безплатно от младежите в рамките на велоалеите на територията на Гребна база. Участниците имаха възможност първи да изпробват новите придобивки на Младежкия център, да се запознаят с различните възможности за екологичен начин на живот, както и да придобият знания относно безопасно придвижване с велосипед.

An event entitled “Movement is Health”, was held today – 30.11.2016 at 14:00 in the building of Youth Centre Plovdiv, together with officials from Traffic Police, who made a presentation about safety on road. The event was attended by NAVA volunteers, students from Secondary school of engineering and students from Sports school “Vasil Levski”. Youth Centre Plovdiv provides 10 bicycles to be used free of charge from young people on the bike allies within the territory of the Rowing channel. The participants had the opportunity to try out the new benefits of the Youth Centre, to learn about the various options for ecological lifestyle and to acquire knowledge on safe cycling.


към всички снимки от събитието

Вашето мнение е важно за нас

към отговорите до момента

Развитие на велосипедната мрежа в град Пловдив

 

Вашият коментар